O nama

Naše vrednosti

season_change

Jednostavnost

Mi verujemo da informacije o radnom vremenu treba da budu prezentovane na jednostavan način, koji je lako razumljiv svima, bez interaktivnih mapa.

Brzina

Sve naše stranice su optimizovane za prikaz na mobilim telefonima, kao i na tabletima i laptop i desktop računarima. Koristili smo strategiju "mobile-first" prilikom dizajniranja i razvoja ove veb aplikacije.

Tačnost

Kako bismo prikupili podatke razvili smo poseban softver koji indeksira internet stranice najmanje jednom nedeljno i pronalazi informacije o radnom vremenu.

Pristupačnost

Prilikom izrade veb-sajta radnovreme.com vodilo se računa o veb standardima kako bi sajt bio pristupačan osobama sa invaliditetom.